Compliance

THE DUTCH TAX DESK biedt ondersteuning bij uw belastingaangiften en salaris- of bedrijfsadministratie. Het primaire doel van THE DUTCH TAX DESK is de belastingdruk te beperken, dubbele belasting te vermijden en fiscale geschillen, waar mogelijk, te voorkomen.


De administratieve dienstverlening van THE DUTCH TAX DESK kan grofweg worden onderverdeeld in fiscale aangiften, salarisadministraties en bedrijfsadministraties.

Aangiften

In een aantal gevallen vormt het verzorgen van fiscale aangiften de kroon op het fiscale advieswerk, in andere gevallen is het een logisch onderdeel van het verzorgen van de bedrijfsadministratie. In ieder geval kan THE DUTCH TAX DESK haar relaties assisteren bij het opstellen en (elektronisch) indienen van de volgende aangiften:

 • Aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inclusief immigratie- en emigratieaangiften
 • Aangiften vennootschapsbelasting
 • Aangiften dividendbelasting
 • Aangiften loonbelasting
 • Aangiften omzetbelasting
 • Aangiften ter zake van het recht van successie en het recht van schenking

Salarisadministraties

Als onderdeel van de gehele bedrijfsadministratie of als vorm van administratieve dienstverlening an sich kan THE DUTCH TAX DESK de salarisadministratie voor haar relaties verzorgen.

Deze vorm van dienstverlening omvat onder andere de volgende activiteiten:

 • De verwerking van de onderliggende gegevens tot overzichtelijke loonstroken die in hardcopy en/of digitaal kunnen worden aangeleverd aan zowel de werkgever als de werknemers.
 • De verwerking van de onderliggende gegevens tot onder meer journaalposten en periodieke aangiften loonbelasting.
 • Het elektronisch indienen van de aangiften loonbelasting en doorgeven van de noodzakelijke mutaties aan de relevante instanties.

Bedrijfsadministraties

Een andere vorm van administratieve dienstverlening van THE DUTCH TAX DESK bestaat uit het opzetten en verzorgen van bedrijfsadministraties. Hierbij kan worden gedacht aan het verzorgen van de boekhouding en de noodzakelijke en vereiste rapportages in de meest ruime zin van het woord. De activiteiten van THE DUTCH TAX DESK op dit gebied omvatten onder meer:

 • Het invoeren en verwerken van de inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankmutaties, kasmutaties, enzovoort.
 • Het verwerken van deze onderliggende gegevens tot een balans en winst- en verliesrekening.
 • Het samenstellen van jaarrekeningen voor besloten vennootschappen.
 • Het samenstellen van jaarstukken voor deponering bij de Kamer van Koophandel.